മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

ജോസ് AV ആക്കിമാട്ടേൽ*(71) ഇന്ന് (02.06.2024) ഞായറാഴിച്ച 12:30pm ന് നിര്യാതയായി

Date : 02/06/2024

ജോസ് AV ആക്കിമാട്ടേൽ*(71) ഇന്ന് (02.06.2024) ഞായറാഴിച്ച 12:30pm ന് നിര്യാതയായി. *മൃതസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നാളെ സെന്റ് ജോസ്ഫ് ചർച്ച് മേലൂർ (ചാലകുടി) ചൊവ്വാഴ്ച (03.06.2024) രാവിലെ 11:00 മണിക്ക്* *സ്വഭവനത്തിൽ* *ആരംഭിക്കുന്നതാണ്*
Need a web site,mobile applicaton? visit https:\\dmgbytes.com

മണിക്കടവുകാരൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ! വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.  Login
Share in whatsapp


Powered by DMG Bytes https:\\dmgbytes.com