മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

വയത്തൂരിൽ കടുവ ഇറങ്ങി

Date : 02/12/2023

വയത്തൂർ അമ്പലത്തിനു സമീപം, ചാക്കോടത്തു മാലിൽ തങ്കൻ ചേട്ടന്റെ പറമ്പിൽ കടുവയെ കണ്ടതായി പ്രദേശവാസി. പോലീസിലും പഞ്ചായത്തിലും വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാട് വയക്കാൻ പോയ സജി എന്ന ആളാണ് കണ്ടത്.Need a web site,mobile applicaton? visit https:\\dmgbytes.com

മണിക്കടവുകാരൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ! വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.  Login
Share in whatsapp


Powered by DMG Bytes https:\\dmgbytes.com