മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

മികച്ച കർഷകർ

Date : 17/08/2023

ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സണ്ണി ചേറക്കലിന് പഞ്ചായത്തിന്റെ ആദരവ്


മികച്ച കർഷകനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ജോസ് പുഷ്പകുന്നേൽ
മണിക്കടവുകാരൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ! വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.  Login
Share in whatsapp