മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിമാനയാത്രയുമായി സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ്

Date : 19/05/2023

സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ നിമിഷങ്ങൾ  ........*മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിമാനയാത്രയുമായി സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ്*മണിക്കടവ്: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ തലത്തിൽ തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനം നൽകുക, പി എസ് സി , യു പി എസ് സി പരിക്ഷ എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തലശ്ശേരി കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യുക്കേഷണൽ ഏജൻസി നടപ്പിലാക്കിയ പൊതു വിജ്ഞാന പരിശീലന പദ്ധതിയായ *മാസ്റ്റർ മൈൻഡ്* പമണിക്കടവുകാരൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യൂ! വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.  Login
Share in whatsapp