മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

വാക്കേൽ കുര്യക്കോ ചേട്ടൻ അന്തരിച്ചു

Date : 28-10-2022

 മണിക്കടവ്: കുര്യൻ ( 80 ) വാക്കേൽ  അന്തരിച്ചു സംസ്കാരം : 29-10-2022 ശനിയാഴ്ച വൈകു . 3 : 30 ന് മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് പള്ളി സിമിത്തേരിയിൽWhats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.

https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp