മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

കുരിശിലെ സ്നേഹമേ

Date : 19-06-2022

ശ്രീ. ബിനു പരയ്ക്കാട്ട് എഴുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം 'കുരിശിലെ സ്നേഹമേ'

🎙️SINGER: Najim Arshad

🔵🎼MUSIC AND ORCHASTRATION: Sibichen Iritty

🔵📝LYRICS: Binu Parakkattu Manikkadavu

🔵💲PRODUCTION: Chrisreemz

🔵🖥️PROGRAMMING,MIX & MASTERING: Finny Kurian

🔵🎸BASS & GUITARS: Sumesh Parameshwar

🔵🎷FLUTE : Rison

🔵⌨️EDITING: Jyothish Joseph

🔵🎥CAMERA: Das K Mohanan & Jithesh Kunnoth

🔵🎧RECORDING: Hat 3 Studio Cochin

🟣▶️BANNER: Ferry Bell MediaWhats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.

https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp