മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Manikkadavu -കുന്നിന് പരേതനായ മത്തായിയുടെ ഭാര്യ എലിക്കുട്ടി (84) നിര്യാതയായി
കുന്നിന് പരേതനായ മത്തായിയുടെ ഭാര്യ എലിക്കുട്ടി (84) നിര്യാതയായി
Date : 01/01/2022

കുന്നിന് പരേതനായ മത്തായിയുടെ ഭാര്യ എലിക്കുട്ടി (84) നിര്യാതയായി.. ശവസംസ്കാരം നാളെ 4 മണിക്ക് (2-01-2022)ആനറാ st ആന്റണി പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ

എലികുട്ടി കുന്നിന് മണിക്കടവ് മൃത സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ 2nd Jan 2022 2.30PM മുതൽ ഭവനത്തിൽ നിന്നും തത്സമയം.

മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp