മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

ക്രിസ്മസ് സന്ധ്യ കാഴ്ചകൾ

Date : 24-12-2021

വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെയും സംയുക്ത ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെയും,പൗരവലിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 15-മത് *"ക്രിസ്തുമസ് സന്ധ്യ" ഇന്നലെ നടന്നു.

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും തീർത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് പുൽക്കൂടിൻെറ നവ പ്രത്യാശയിലേക്ക് മനുജർ നടന്നുനീങ്ങുന്ന ഈ ദിനങ്ങളിൽ, മാനവ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പകർന്നുനൽകികൊണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയുടെയും സംയുക്ത ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെയും,പൗരവലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആണ്ടുതോറും നടത്തിവരുന്ന ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ ഈ വർഷവും സമുചിതമായി നടത്തി.ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ. മാത്യു പാലമാറ്റം ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം നൽകി. തുടർന്ന് ക്രിസ്തുമസ് കരോൾ,നാസിക് ബാൻഡ്,ഡിജെ മ്യൂസിക്,ആകാശ വിസ്മയം തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികളും നടന്നു.


Whats up Manikkadave ? സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മയിൽ അംഗമാവൂ.വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ അറിയൂ.

https://chat.whatsapp.com/EodBZddJjqhGpJo6BsdcLF
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp