മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

Manikkadavu -പെട്രോൾ വില വർധനവിന് എതിരെ മണിക്കടവ് സ്വദേശിയുടെ സമരം ശ്രദ്ധേയം ആയി

പെട്രോൾ വില വർധനവിന് എതിരെ മണിക്കടവ് സ്വദേശിയുടെ സമരം ശ്രദ്ധേയം ആയി

Date : 11/03/2021

പെട്രോൾ വില വർധനവിന് എതിരെ മണിക്കടവ് സ്വദേശിയുടെ സമരം ശ്രദ്ധേയം ആയി.മണിക്കടവ് സ്വദേശി സെബാസ്റ്യൻ കുന്നിനു ആണ് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിക്ഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത് .

മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp