മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

മണിക്കടവുകാരനായ ബിനു പരക്കാട്ട് രചന നിർവഹിച്ച കവിത

Date : 16-10-2021

മണിക്കടവുകാരനായ ബിനു പരക്കാട്ട് രചന നിർവഹിച്ച കവിത

 അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുമായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന കോടിക്കണക്കായ ഭാരത കർഷകർക്ക് ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു കവിത.

❤️രചന :ബിനു പരക്കാട്ട്സംഗീതം :ഷാന്റി ആന്റണി

ആലാപനം :ഷിബു ആന്റണി
മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp