മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App

Manikkadavu -രാജസ്ഥാനിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയവർ

രാജസ്ഥാനിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയവർ

Date : 08/28/2021

*രാജസ്ഥാനിൽ വച്ച് നടന്ന ദേശീയ വടംവലി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയവർ*1. എയ്ഞ്ചൽ മേരി ബിജു പരയ്ക്കാട്ട്2. ആഷ്ന ബിനു ജോസഫ് ആക്കിമാട്ടേൽ3. ഫിയോണ റോസ് റോബിൻ മുറിഞ്ഞകല്ലേൽ4. ടോമിൻ ബിനു ജോസഫ് ആക്കിമാട്ടേൽ5. അബിൻ ബിജു ഇഞ്ചിപറമ്പിൽ6. നോയൽ ജോസഫ് എ.ജെ ആലക്കകുന്നേൽ*വെള്ളി മെഡൽ നേടിയവർ*7. മാത്യൂസ് മാത്യൂ പുഷ്പ കുന്നേൽ8.ബെബിൻ ജോസഫ് മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ
മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp