മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Sports

Heading Date
ആഗ്‌നസ്സ് ജോസ് 05-Sep-2018
റവന്യൂ ജില്ലാ കായിക മേള 24-Oct-2018
സംസ്ഥാനതല സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ മേള 12-Dec-2018
നാഷണൽ നെറ്റ് ബോൾ 27-Mar-2019
ജില്ലാ വടംവലി മത്സരം മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് HSS ചാംമ്പ്യൻമാർ 08-Aug-2019
ദേശീയ വടംവലി ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരളത്തിന് കിരീടം 06-Sep-2019
*ആഷ ബിജു പന്തലാനിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണമെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.* 10-Sep-2019
അരുൺ വർക്കി കളത്തനാനി 10-Sep-2019
സംസ്ഥാന സെപക്താക്രോ സബ്ജൂനിയർ 22-Sep-2019
ആശ ബിജു പന്താനനിക്കൽ 11-Oct-2019
സംസ്ഥാന ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ST. Thomas Hs മണിക്കടവിലെ എൽ റോയി ബാബു open Weight വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി 31-Oct-2019
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി 19-Nov-2019
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരം സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ് ചാംമ്പ്യൻമാർ 22-Dec-2019
വാട്സ് അപ്പ്‌ മണിക്കടവ് നടത്തിയ 2 ആം കബഡി ടൂർണമെന്റ് 11-Jan-2020

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020