മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
School

Heading Date
1 2 3 4 >
മണിക്കടവ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചാംമ്പ്യൻമാർ 25-Jan-2020
കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരത്തിൽ... അണ്ടർ 13.. 14-Dec-2019
മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് യു.പി.സ്കൂളിന് അഭിമാന നിമിഷം 22-Nov-2019
സ്കൂളിന് പി.ടി.എ വാങ്ങി നല്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 21-Nov-2019
ശിശുദിനാഘോഷം 2019 14-Nov-2019
പ്രതിഭകളെ തേടി 14-Nov-2019
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ 11-Nov-2019
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ 08-Nov-2019
പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് 02-Nov-2019
പഠനയാത്ര 02-Nov-2019
കണ്ണൂർ ജില്ലാതല നീന്തൽ 26-Oct-2019
നീന്തൽ മൽസരത്തിൽ ചരിത്ര വിജയം കരസ്ഥമാക്കി 22-Oct-2019
ADSU അതിരൂപത കലോത്സവത്തിൽ 14-Oct-2019
ശുചിത്വവാരത്തിന്റെ ആരംഭം 01-Oct-2019
നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ തയ്യാറാക്കിയ പായസ മേള 27-Sep-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020