മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Death

Heading Date
1 2 3 4 >
നിര്യാതനായി. നരിക്കുഴിച്ചിറയിൽ ജോസ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാവിലെ (3) മണിക്ക് നിര്യാതനായി 13-Aug-2018
വട്ട്യാതോട് അൽഫോൻസാ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കുഴിപ്പള്ളിൽ മാത്യു.(കുഞ്ഞ് മോൻ 57) അന്തരിച്ചു 13-Aug-2018
പുതുപ്പള്ളിൽ മേരി ജോസഫ് ( 82 ) നിര്യാതയായി.* 25-Aug-2018
മുല്ലൂര് മാത്യുവിൻെറ അമ്മ സിസിലി (76) നിര്യാതയായി 25-Aug-2018
ചിന്നമ്മ വർക്കി 28-Aug-2018
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 07-Sep-2018
സി.റോസറ്റ് 18-Sep-2018
വെടിക്കുന്നേൽ തോമസിന്റെ (കുഞ്ഞ് ) ഭാര്യ മേരി ( 58 ) നിര്യാതയായി* 30-Sep-2018
ആഗസ്തി (ആലുവേലിൽ) 10-Oct-2018
ഏലിയാമ്മ മുളകൊന്ത്ര( 71) 12-Oct-2018
🌹കട്ടിക്കാനായിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ നിര്യാതനായി 13-Oct-2018
കുഞ്ഞേട്ടന്റെ ഭാര്യ ചിന്നമ്മ (68 08-Nov-2018
പുത്തൻപുരക്കൽ അവതകുട്ടിയുടെ (തോമസ് - 83) 11-Nov-2018
മേരി ഇമ്മാനുവേൽ (66) തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ 25-Nov-2018
ഐസക് കുരീക്കാട്ടിൽ അന്തരിച്ചു 02-Dec-2018

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020