മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Death

Heading Date
< 1 2 3 4 >
ഇടത്തട്ടേൽ ആഗസ്തി (പാപ്പച്ചൻ - 77) നിര്യാതനായി.* 18-Sep-2019
കിഴക്കേപീടികയിൽ വർഗീസ് (76) വർഗീസ് (76) നിര്യാതനായി 07-Sep-2019
മടത്തിശ്ശേരിൽ കുഞ്ഞാപ്പച്ചൻ 31-Aug-2019
ചിന്നമ്മ വടക്കേമുറി 27-Aug-2019
ഐക്കര സ്കറിയ യുടെ ഭാര്യ മേരി ( 78 ) നിര്യാതയായി.* 16-Aug-2019
സാൻറ്റോ പുന്നത്താനം ആനറ മരണപ്പെട്ടു 01-Aug-2019
*ലിതിഷ് K.K ( 31) കാരിത്തടത്തിൽ 23-Jul-2019
ചേറാടിയിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ ( മാത്യു - 62 ) 08-Jul-2019
തോട്ടപ്പള്ളി ജോസ് കുഞ്ഞ് 12 20 ന് മരണപ്പെട്ടു 06-Jul-2019
തലശേരി അതിരൂപതാംഗമായ *ബഹു. അബ്രാഹം ആനശ്ശേരി* അച്ചൻ കരുവഞ്ചാൽ ശാന്തിഭവനിൽ നിര്യാതനായി. 24-Jun-2019
ഈറ്റക്കൽ ( പുന്നത്താനത്ത് ) ഷാജി കഴിഞ്ഞ രാത്രി പക്ഷാഘാതം മൂലം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് നിര്യാതനായി.* 20-Jun-2019
പുഷ്പ്പകുന്നേൽ ജോസഫ് (96) നിര്യാതനായി* 27-Mar-2019
സിൽവി #മാത്യു #തൈക്കണ്ടത്തിൽ (36) 16-Mar-2019
ജോർജ് കാട്ടുവിളയിൽ അന്തരിച്ചു 11-Mar-2019
കുഞ്ഞുകുട്ടി ചേട്ടൻ - 90 ) നിര്യതനായി..* 08-Feb-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020