മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Manikkadavu -നെറ്റ് ബോൾ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് (20/9/2021) മണിക്കടവ് UP സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു
നെറ്റ് ബോൾ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് (20/9/2021) മണിക്കടവ് UP സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു
Date : 09/20/2021

വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവത്തിക്കുന്ന വോയ്സ് ഓഫ് മണിക്കടവ് സ്പോട്സ് അക്കാദമിയുടെ, നെറ്റ് ബോൾ, ബാസ്കറ്റ് ബോൾ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് (20/9/2021) മണിക്കടവ് UP സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരംഭിച്ചു, അക്കാദമി പ്രസിഡൻ്റ് റോബിൻ സാർ, രാജേഷ് സാർ, ടോമി സാർ, ജോസ് VM സാർ, ദേശിയ താരം ലിബിയ ഫ്രാൻസീസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി, 200 ഓളം കുട്ടികൾ ഇന്നത്തെ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പങ്കെടുത്തു, നാളെ (21/9/2021) വോളിബോൾ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തപ്പെടും.കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്മണിക്കടവുകാരൻ Download Androrid App
Please login to add comments.   Login


Share in whatsapp