മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Heading Date
1 2 3 4 5 >
പീടികക്കുന്നിൽ താമസിക്കുന്ന കുബ്ലാഗൽ ബിനോയ്ക്കും കുടുംബവും ആണ് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നത് . 01-Jan-0001
ടൗൺ ശുചികരണം 30-Nov-2017
ചെറിയാൻ സാർ അന്തരിച്ചു... 20-Feb-2018
ചപ്പാത്തു പാലം പ്രളയത്തിന് ശേഷം 13-Aug-2018
*അലീഷാ .V.S,അഭിയാ ആന്റോ എന്നിവർ സ്വർണ്ണവും ജോൺസ് ടോമി വെള്ളിയുംനേടി* 13-Aug-2018
മണിക്കടവിലെ പ്രളയ കാഴ്ചകൾ 13-Aug-2018
നിര്യാതനായി. നരിക്കുഴിച്ചിറയിൽ ജോസ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാവിലെ (3) മണിക്ക് നിര്യാതനായി 13-Aug-2018
13th തിങ്കളാഴ്ച നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ 17th(Friday)ലേക്ക്മാറ്റി 13-Aug-2018
സന്ദർശിച്ചു 13-Aug-2018
തേനം കയത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയസ്ഥലങ്ങൾ 13-Aug-2018
കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി തേനംകയം ഉരുൾപൊട്ടൽ 13-Aug-2018
വട്ട്യാതോട് അൽഫോൻസാ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കുഴിപ്പള്ളിൽ മാത്യു.(കുഞ്ഞ് മോൻ 57) അന്തരിച്ചു 13-Aug-2018
കാലാങ്കിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ 13-Aug-2018
സൈൻ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചു 15-Aug-2018
പുതുപ്പള്ളിൽ മേരി ജോസഫ് ( 82 ) നിര്യാതയായി.* 25-Aug-2018

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020