മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Heading Date
< 3 4 5 6 7 >
ഇടത്തട്ടേൽ ആഗസ്തി (പാപ്പച്ചൻ - 77) നിര്യാതനായി.* 18-Sep-2019
ജില്ലാ സെപക്താ ക്രോ 15-Sep-2019
*ആഷ ബിജു പന്തലാനിക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം കണ്ണൂർ ജില്ലക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണമെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.* 10-Sep-2019
അരുൺ വർക്കി കളത്തനാനി 10-Sep-2019
റെയി വെസ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരണം 08-Sep-2019
കിഴക്കേപീടികയിൽ വർഗീസ് (76) വർഗീസ് (76) നിര്യാതനായി 07-Sep-2019
*ദേശീയതലത്തിൽ സ്വർണ്ണതിളക്കവുമായി മണിക്കടവിന്റെ കുട്ടികൾ 07-Sep-2019
ദേശീയ വടംവലി ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരളത്തിന് കിരീടം 06-Sep-2019
മണിക്കടവിന്റെ റെസ്ക്യൂ ടീമിനെ ആദരിച്ചപ്പോൾ 06-Sep-2019
ഓണാഘോഷം 03-Sep-2019
മടത്തിശ്ശേരിൽ കുഞ്ഞാപ്പച്ചൻ 31-Aug-2019
ചിന്നമ്മ വടക്കേമുറി 27-Aug-2019
കണ്ണൂർ ജില്ലാ സബ് ജൂണിയർ ജൂഡോ 26-Aug-2019
ഐക്കര സ്കറിയ യുടെ ഭാര്യ മേരി ( 78 ) നിര്യാതയായി.* 16-Aug-2019
ജില്ലാ വടംവലി മത്സരം മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് HSS ചാംമ്പ്യൻമാർ 08-Aug-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020