മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
Heading Date
< 1 2 3 4 5 >
മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് യു.പി.സ്കൂളിന് അഭിമാന നിമിഷം 22-Nov-2019
സ്കൂളിന് പി.ടി.എ വാങ്ങി നല്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 21-Nov-2019
ആനപ്പാറ കപ്പേള വെഞ്ചിരിപ്പ് 20-Nov-2019
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി 19-Nov-2019
CBSE സംസ്ഥാന കലോത്സവം 17-Nov-2019
ശിശുദിനാഘോഷം 2019 14-Nov-2019
പ്രതിഭകളെ തേടി 14-Nov-2019
മൈത്രി സ്വാശ്രയ സംഘം 13-Nov-2019
പത്രോസ് ( കുഞ്ഞേട്ടൻ ) ഇന്ന് രാത്രി 9.30 ന് നിര്യാതനായി.* 11-Nov-2019
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിജയികളായ 11-Nov-2019
മണിക്കടവ് ഹൈസ്കൂളിന് ഉപജില്ല കലോൽസവത്തിൻ 1 -ാം സ്ഥാനം, up സ്ക്കൂളിന് രണ്ടാംസ്ഥാനവും ലഭിച്ചു 09-Nov-2019
ഷീര വികസന ഓഫീസിലെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ 08-Nov-2019
ഇരിക്കൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ 08-Nov-2019
വട്ടിയാംതോട്ട് ടൗണിൽ വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന രാജപ്പൻ മരണപ്പെട്ടു..... 06-Nov-2019
AKCC യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ . വിതരണം ചെയ്യുന്ന കൊക്കോ തൈ 06-Nov-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020