മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി.
✝✝✝ ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. ആദരാഞ്ജലികൾ ✝✝✝Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
നിര്യാതനായി. നരിക്കുഴിച്ചിറയിൽ ജോസ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് രാവിലെ (3) മണിക്ക് നിര്യാതനായി 13-Aug-2018
വട്ട്യാതോട് അൽഫോൻസാ പള്ളിക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന കുഴിപ്പള്ളിൽ മാത്യു.(കുഞ്ഞ് മോൻ 57) അന്തരിച്ചു 13-Aug-2018
പുതുപ്പള്ളിൽ മേരി ജോസഫ് ( 82 ) നിര്യാതയായി.* 25-Aug-2018
മുല്ലൂര് മാത്യുവിൻെറ അമ്മ സിസിലി (76) നിര്യാതയായി 25-Aug-2018
ചിന്നമ്മ വർക്കി 28-Aug-2018

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020