മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി.
✝✝✝ ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. ആദരാഞ്ജലികൾ ✝✝✝Comments
Please login to add comments.
Heading Date
< 3 4 5 6 7 >
സാൻറ്റോ പുന്നത്താനം ആനറ മരണപ്പെട്ടു 01-Aug-2019
*ലിതിഷ് K.K ( 31) കാരിത്തടത്തിൽ 23-Jul-2019
ചേറാടിയിൽ കുഞ്ഞേട്ടൻ ( മാത്യു - 62 ) 08-Jul-2019
തോട്ടപ്പള്ളി ജോസ് കുഞ്ഞ് 12 20 ന് മരണപ്പെട്ടു 06-Jul-2019
തലശേരി അതിരൂപതാംഗമായ *ബഹു. അബ്രാഹം ആനശ്ശേരി* അച്ചൻ കരുവഞ്ചാൽ ശാന്തിഭവനിൽ നിര്യാതനായി. 24-Jun-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020