മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി.
✝✝✝ ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. ആദരാഞ്ജലികൾ ✝✝✝Comments
Please login to add comments.
Heading Date
< 1 2 3 4 5 >
വട്ടിയാംതോട്ട് ടൗണിൽ വെൽഡിംഗ് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന രാജപ്പൻ മരണപ്പെട്ടു..... 06-Nov-2019
മുണ്ടക്കൽ വർഗീസ് 03-Nov-2019
പള്ളുരുത്തില്‍ ജെഫിന്‍ പി. മാത്യു (30) നിര്യാതനായി.* 26-Oct-2019
ഉണ്ണിയാനിയിൽ കുടുംബാംഗം ആലീസ് (55) നിര്യാതയായി 05-Oct-2019
ജോസഫ് കരിമ്പനക്കൽ (കുഞ്ഞേപ്പ്) 90 വയസ് 28-Sep-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020