മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
കണ്ണൂർ ജില്ലാതല നീന്തൽ
കണ്ണൂർ ജില്ലാതല നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ വിജയം നേടിയ സെന്റ് തോമസ് യു.പി സ്കൂൾ മണിക്കടവിലെ നീന്തൽ താരങ്ങൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ സണ്ണി സാറിനും പരിശീലകർക്കുമൊപ്പം....Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
മണിക്കടവ് ഹൈസ്ക്കൂൾ ചാംമ്പ്യൻമാർ 25-Jan-2020
കണ്ണൂർ ജില്ലാ സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരത്തിൽ... അണ്ടർ 13.. 14-Dec-2019
മണിക്കടവ് സെന്റ് തോമസ് യു.പി.സ്കൂളിന് അഭിമാന നിമിഷം 22-Nov-2019
സ്കൂളിന് പി.ടി.എ വാങ്ങി നല്കിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ 21-Nov-2019
ശിശുദിനാഘോഷം 2019 14-Nov-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020