മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ഉളിക്കൽ ശാന്താ ഹോട്ടലിലേ മധു അന്തരിച്ചു
ഉളിക്കൽ ശാന്താ ഹോട്ടലിലേ മധു അന്തരിച്ചു അസുഖ സംബന്ധമായി പരിയാരം മെ ടിക്കൽ കോളേജിൽ ആയിരുന്നു അവിടുന്നാണ് മരണം സംഭസീച്ചത്Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. 22-Jan-2020
പി.കെ.രാമൻ നായർ (വൈദ്യർ) (83) അന്തരിച്ചു 21-Dec-2019
പാലക്കുഴിയിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ* (ബേബി 59)നിര്യാതനായി 20-Dec-2019
ആനപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ തേക്കനാംപാറയിൽ തോമസ്സിന്റെ ഭാര്യ ഏലിക്കുട്ടി* *(കുഞ്ഞേലി 92 )* *നിര്യാതനായി* 18-Dec-2019
ഉളിക്കൽ ശാന്താ ഹോട്ടലിലേ മധു അന്തരിച്ചു 14-Dec-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020