മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
പാണൂച്ചിറ ചാക്കോ (കുഞ്ഞേട്ടൻ - 69) നിര്യാതനായി*
✝✝✝ *RIP* ✝✝✝ *ചേര്യമ്മാവിൽ താമസിക്കുന്ന പാണൂച്ചിറ ചാക്കോ (കുഞ്ഞേട്ടൻ - 69) നിര്യാതനായി* മൃതദേഹം 10 മണിയോടുകൂടി വീട്ടിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വയ്ക്കുന്നതാണ് _പരേതന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു_ 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 4 5 >
ജെയിംസ്‌ ( ആശാൻ) അപ്പശ്ശേരിൽ നിര്യാതനായി. 22-Jan-2020
പി.കെ.രാമൻ നായർ (വൈദ്യർ) (83) അന്തരിച്ചു 21-Dec-2019
പാലക്കുഴിയിൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ* (ബേബി 59)നിര്യാതനായി 20-Dec-2019
ആനപ്പാറയിൽ താമസിക്കുന്ന പരേതനായ തേക്കനാംപാറയിൽ തോമസ്സിന്റെ ഭാര്യ ഏലിക്കുട്ടി* *(കുഞ്ഞേലി 92 )* *നിര്യാതനായി* 18-Dec-2019
ഉളിക്കൽ ശാന്താ ഹോട്ടലിലേ മധു അന്തരിച്ചു 14-Dec-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020