മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐 കണ്ണൂർ മങ്ങാട്ട്പറമ്പിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനകായികമേളയിൽ നമ്മുടെ ഇടവകാംഗം.... *അലക്സ് രാജേഷ് മുളങ്കോത്ര* ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി *അലക്സിനും മുളങ്കോത്രഫാമിലിക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ* പരിശീലനം നൽകിയ അലക്‌സിന്റ *പിതാവ് രാജേഷ് സാറിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ* അലക്സിപ്പോൾ കൂത്തുപറമ്പ് റാണിജയ് സ്കൂളിൽ +1 പഠിക്കുന്നു.. 🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 >
വാട്സ് അപ്പ്‌ മണിക്കടവ് നടത്തിയ 2 ആം കബഡി ടൂർണമെന്റ് 11-Jan-2020
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരം സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ് ചാംമ്പ്യൻമാർ 22-Dec-2019
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി 19-Nov-2019
സംസ്ഥാന ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ST. Thomas Hs മണിക്കടവിലെ എൽ റോയി ബാബു open Weight വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി 31-Oct-2019
ആശ ബിജു പന്താനനിക്കൽ 11-Oct-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020