മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
നാഷണൽ നെറ്റ് ബോൾ
💐💐💐💐🥉🥉💐💐💐💐 *ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന നാഷണൽ നെറ്റ് ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ...* *നമ്മുടെ ഇടവകാംഗം കളത്താനാനിയിൽ സിബിയുടെ മകൾ ലിബിയ* *ലിബിയക്കും.. കേരള ടീമിനും whats up manikkadave ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ..* 💐💐💐💐💐Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 3 >
വാട്സ് അപ്പ്‌ മണിക്കടവ് നടത്തിയ 2 ആം കബഡി ടൂർണമെന്റ് 11-Jan-2020
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ വടംവലി മത്സരം സെന്റ് തോമസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ മണിക്കടവ് ചാംമ്പ്യൻമാർ 22-Dec-2019
ഹാമർ ത്രോയിൽ സ്വർണ്ണം നേടി 19-Nov-2019
സംസ്ഥാന ജൂഡോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ST. Thomas Hs മണിക്കടവിലെ എൽ റോയി ബാബു open Weight വിഭാഗത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടി 31-Oct-2019
ആശ ബിജു പന്താനനിക്കൽ 11-Oct-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020