മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ
Register Log in
ആഘോഷമായ പിറവിയുടെ തിരുകർമ്മങ്ങൾ*
🎄🎍🎄🎍🎄🎍🎄🎍🎄🎍 *24/12/18* *ആഘോഷമായ പിറവിയുടെ തിരുകർമ്മങ്ങൾ* *രാത്രി 9 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും* പിറവിക്ക്‌ ശേഷം *ഉണ്ണി യേശുവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം ചുംബിച്ച് കത്തിച്ച തിരികളുമായി പ്രദക്ഷിണം.. വചന പ്രഘോഷണം,.. വി.കുർബാന..* 📌 _യുവജനങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ക്രിസ്‌മസ് ട്രീ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്._ *രണ്ടാമത്തെ വി.കുർബാന രാവിലെ 7 മണിക്ക്* ________________________ 🌹 *വട്ടിയാതോട് അൽഫോൻസാ ദേവാലയത്തിൽ രാത്രി 12 മണിക്ക് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കും...* 🎄🎍🎄🎍🎄🎍🎄🎍🎄🎍Comments
Please login to add comments.
Heading Date
1 2 >
ആനപ്പാറ കപ്പേള വെഞ്ചിരിപ്പ് 20-Nov-2019
KCYM മണിക്കടവ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണിക്കടവ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് പരിസരവും 02-Oct-2019
മാതൃവേദി നടത്തിയ മരിയൻ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ അതിരൂപത തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം 20-Jul-2019
ഓശാനഞായർ കാഴ്ചകൾ 14-Apr-2019
തിരുന്നാൾ മഹോത്സാവം ജനുവരി 17 മുതൽ 20 വരെ 08-Jan-2019

കീഴങ്ങാനം ബ്രോതേർസ് 2020