മണിക്കടവ് വാർത്തകൾ Register Log in

പുന്നത്താനത്ത് ആന്റണിയുടെ *ഭാര്യ മേരി (97)നിര്യാതയായി


Date : 07/30/2020

✝️✝️✝️✝️R. I. P. ✝️✝️✝️✝️

മണിക്കടവ് - ചപ്പങ്കരി 

പുന്നത്താനത്ത് ആന്റണിയുടെ *ഭാര്യ മേരി (97)നിര്യാതയായി..*

സംസ്‌ക്കാരചടങ്ങുകൾ വൈകുന്നേരം 4.30 വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കും... 

 പരേതയുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാനിർഭരമായ സ്വാന്ത്വനങ്ങളും

*വീട്ടിലും സെമിത്തേരിയിലും സന്ദർശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല....*


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Reported By: amal

Manikkadave News
Please login to add comments.